top of page
image0_edited.jpg

Om oss

Vi kjøpte gården i 2020. Siden da har vi prøvd ut forskjellig drift. Etter mye jobb med planlegging av videre drift, var vi både innom planer om ny driftsbygning, eller nedleggelse av drifta. Vi endte opp med å renovere det gamle grisefjøset, og rev da all innredning ut, for å gå over til storbinger. 

Vi har ett håp om å kunne bygge luftegårder til grisene så snart som mulig. Men dette er en stor kostnad så det er noe usikkert om og når det blir. 

Vårt mål er å drive med gris der de kan utøve sin naturlige atferd. Der de får mye plass, og mye rotematerial. 
Vi ønsker også at de skal kunne gå ut og inn som de selv vil.

bottom of page